Blåbær

Blåbær

Den vildtvoksende blåbærplante er en løvfældende dværgbusk med kantede, grønne grene og små lysegrønne, ægformede blade, som den taber om efteråret.

Planten vokser på sur bund på hede, i skov og krat og breder sig ved under­jordiske udløbere. Bærrene er næsten kuglerunde med et lille ar øverst efter det oversædige bloster. De er C-vita­minrige og meget velsmagende både i frisk tilstand og tillavet som marmela­de. De blev især tidligere anvendt i stor udstrækning mod skørbug eller som et mildt stoppende middel, især til børn.

De amerikanske blåbær (Vaccinium corymbosum) dyrkes en del i haver som prydbuske og nyttebuske. De fleste sorter har mindst dobbelt så store frugter som den vildtvoksende, men smagen er mere vandet og kan i styrke sammenlignes med forskellen mellem det vilde og det dyrkede hindbær.

Planten bliver indtil 2 m høj og er især meget smuk i blomstringstiden i juni.

Vækstkrav: Planten er ikke ømfindtlig over for kulde, men kræver gode læfor­hold og fuld sol. Jorden skal være sur og iblandet rigelig tørvestrøelse. Plan­ten kræver en jævnt god fugtighed, men kan ikke vokse i våd mosejord. Vanding bør helst ske med kalkfrit vand.

Formering: I begyndelsen af juli må­ned skæres de urteagtige stiklinger, der stikkes i sur jord eller i tørvestrøelse. Stiklingerne stikkes i kasser og stilles under tågeformering, hvor de efter ca. l måned har udviklet rødder. I midten af august pottes de og stilles til over­vintring på et frostfrit sted. Det følgen­de eller bedre næstfølgende år udplan­tes de på blivestedet.

Planten kan også formeres ved træagti­ge stiklinger, der skæres i november og stikkes i bænk med lidt undervarme. Overvintres frostfrit.

Sorter: De amerikanske sorter er ikke så velegnede til det danske klima. De tåler ganske vist kulden om vinteren, men somrene er i reglen for korte og

for kølige. En del tyske sorter har imidlertid vist sig at passe bedre i vort klima, men de er svære at få fat i, da de fleste planteskoler kun forhandler de amerikanske sorter.

Amerikanske sorter: ‘Ramcocas’ har ret små frugter, hvorfor busken bør be­skæres og frugterne tyndes ud. ‘June’ har tidligt modne frugter. ‘Weymouth’ har ret store frugter, hvis smag er noget vandet.

Tyske sorter: ‘Blauweiss Record’ samt ‘Herrnia’ I og II er gode, sunde sorter.

Sygdomme: Blåbærbuskene angribes ofte af gråskimmel, der bevirker, at grene og skudspidser visner. De tyske sorter har vist sig at være mere mod­standsdygtige over for angrebene.

Plant amerikanske blåbær som bundplanter under de store Rhododendron. De trives i samme, surtreagerende jord.