Morbær

Morbær

Sort morbær kommer fra Vestasien, hvor træet bliver indtil 12 m højt.

Morbærtræet var i kultur allerede om­kring år 400 f.Kr. og blev af grækerne udbredt langs Middelhavets kyster. Herfra kom det til Nordeuropa i det 16. årh.

Sort morbær danner et tykt, lavstam­met træ med en dekorativ krone af knudrede grene. Bladene kan være bredt ægformede med hjerteformet grund og 8-12 cm lange; men de kan også være 3-5-lappede. De er mørke­grønne, ru på oversiden og med korte, ret stive hår på undersiden. Sort mor­bær er enbo med ca. lem lange, hængende hanrakler og lidt længere, men oprette hunrakler. Blomsterne er ubetydelige; blomstringen falder i maj. Frugterne modner i august-september; de er 2-3 cm lange, sortrøde og har en sødlig, noget krydret smag. Det en­kelte »bær« er sammensat af flere små stenfrugter; det er den opsvulmede, modne blomsterbund, der udgør den saftige del, som minder om et brom­bær. Den bør spises straks ved moden­hed og tåler ikke længere transport. Anvendes som dessert eller til marme­lade.

Sort morbær er et dekorativt træ med saftige, velsmagende stenfrugter (»morbær«). God til espalier på sydmur.

Vækstkrav: Sort morbær kræver vel­drænet jord og rigelig næring.

Formering: Formeringen foregår ved frø, aflæggere eller stiklinger; men den almindeligste formeringsmetode er podning på grundstammer af hvid morbær.

Anvendelse: Kan plantes som solitær­træ på en plæne, bedst i fuld sol og i læ for de fremherskende vinde. Espa­lieret op ad en sydmur vil træet hurtigt give frugt; men de kraftige årsskud er vanskelige at styre ved opbinding til espalieret. I et stort koldhus eller i vinterhave er morbær velegnet. Sort morbær kan vokse på friland i landets mildeste egne; på Bornholm findes nogle 200-300 år gamle træer, og der er målt en stammeomkreds ved jorden på ca. 2m. Træerne led svært under isvintrene i begyndelsen af 1940rne men har trivedes godt siden. Et berømt morbærtræ står i haven ved Det kgl. Bibliotek i København; det blev plan­tet på Christian IVs tid ved den gamle orlogshavn.