Figen

Figen

Hjemmehørende i Vestasien og det østlige Middelhavsområde og vidt udbredt som dyrket og selvsået i subtropiske og varmt tempererede områder, nordpå til Frankrig og England. Bliver 5-8 m høj. Kan i Danmark blive ret stor op ad mur i serier af milde år og i vintermilde egne; især at se i Bornholms kystbyer.

Bladene har 3 eller 5 lapper. Frugten kan spises både frisk og tørret.