Forside

Karensminde er et typisk dansk husmandssted som en familie til stadighed udvikler henimod at opfylde flere og flere af perma-kulturens principper. ”Husmandsfornuft og permakultur” Selvforsyning med nye planter og dyrkningsprincipper, – tilberedning, konservering og opbevaring, – indretning af bygninger og adgangsveje, – vedligeholdelse og renovering af værktøj og redskaber, – design og fremstilling af hjælperedskaber, – demonstration og kursusvirksomhed.

Kontakt information:

Dora Holm

Skovgårdsvejen 8, 3700 Rønne

dora.bornholm@gmail.com

+4530573315     www.karensmindeland.dk

Om Karensminde LAND-center

Areal: 6½ tdl

Startet: 2011 (1986)

Temaer: Økologisk byggeri, Retrofitting og miljøforbedring af bygninger, Vand og spildevand, Kultur og uddannelse, Sundhed og trivsel, Den spiselige have, Skovhave, Dyr, Uberørte arealer, Naturpleje og biodiversitet, Selvforsyning, Affaldsminimering, Værktøj og teknologi

Oplysningsaktiviteter: Det vil altid komme an på hvem der skal forklares for, dels gruppens størrelse og deltagernes forudsætninger.

Besøgende: individuelle besøgende eller samlet grupper.

Faciliteter for besøgende: Mulighed for overnatning. Værelser, anneks,  telte og høloft. Seperationstoilet ude. Bålplads og vand.

“Private” faciliteter: undervisningslokale 40m², værksted, grovkøkken, storkøkken, badeværelse.

LAND center akkreditering: 22. november 2014