Forside

Karensminde er et typisk dansk husmandssted som en familie til stadighed udvikler henimod at opfylde flere og flere af perma-kulturens principper. ”Husmandsfornuft og permakultur” Selvforsyning med nye planter og dyrkningsprincipper, – tilberedning, konservering og opbevaring, – indretning af bygninger og adgangsveje, – vedligeholdelse og renovering af værktøj og redskaber, – design og fremstilling af hjælperedskaber, – demonstration og kursusvirksomhed.

Kontakt information:

Dora Holm

Skovgårdsvejen 8, 3700 Rønne

dora.bornholm@gmail.com

+4530573315

www.karensmindeland.dk

 

Om Karensminde LAND-center

Areal: 6½ tdl

Startet: 2011 (1986)


Temaer:
 Økologisk byggeri, Retrofitting og miljøforbedring af bygninger, Vand og spildevand, Kultur og uddannelse, Sundhed og trivsel, Have, Skovhave, Dyr, Uberørte arealer, naturpleje og biodiversitet, Selvforsyning, Affaldsminimering, Værktøj og teknologi

Oplysningsaktiviteter: Det vil altid komme an på hvem der skal forklares for, dels gruppens størrelse og deltagernes forudsætninger.

Besøgende: individuelle besøgende eller samlet grupper.

Faciliteter for besøgende: Mulighed for overnatning. Anneks, værelse, telt og høloft. Seperationstoilet ude. Bålplads.

“Private” faciliteter: undervisningslokale 40m², værksted, grovkøkken, storkøkken, badeværelse.

LAND center akkreditering: 22. november 2014