Forside

Karensminde er et typisk dansk husmandssted som en familie til stadighed udvikler henimod at opfylde flere og flere af perma-kulturens principper. ”Husmandsfornuft og permakultur” Selvforsyning med nye planter og dyrkningsprincipper, – tilberedning, konservering og opbevaring, – indretning af bygninger og adgangsveje, – vedligeholdelse og renovering af værktøj og redskaber, – design og fremstilling af hjælperedskaber, – demonstration og kursusvirksomhed.

Kurt LAND
Projektleder:
 Kurt Holm

Adresse: Skovgårdsvejen 8, 3700 Rønne

Email: kurt.bornholm@gmail.com

Telefon: +45 24 84 72 28

Webside:

Areal: 6½ tdl

Startet: 2011 (1986)


Temaer:
 Økologisk byggeri, Retrofitting og miljøforbedring af bygninger, Vand og spildevand, Kultur og uddannelse, Sundhed og trivsel, Have, Skovhave, Dyr, Uberørte arealer, naturpleje og biodiversitet, Selvforsyning, Affaldsminimering, Værktøj og teknologi

Oplysningsaktiviteter: Det vil altid komme an på hvem der skal forklares for, dels gruppens størrelse og deltagernes forudsætninger, årstiden og hvilke projekter der er i gang.
Jeg vil udarbejde et emnekatalog med underemner som vil være optimale, men der vil også være mulighed for at vælge ud fra interesse.

Besøgende: Afhængigt af behov for guidning, om det er individuelle besøgende (4-5) eller samlet gruppe (15)


Faciliteter for besøgende:
Afhængigt af krav til privatliv og ønske om enekammer, om telt kan accepteres: der er 2 annekser, et stort og et lille værelse, telte og høloft. (8 – 12). Der er kun “private” faciliteter, herunder undervisningslokale 40m², værksted, grovkøkken, storkøkken, badeværelse, gæstetoilet.

LAND center akkreditering: 22. november 2014